سفرنگاری - باجهانگردان - کوله پشتی

کوله پشتی

سفرنگاری مهتاب انارکی، عکاس و طبیعت گرد
سفرنگاری، با جهانگردان. کوله پشتی

سفرنگاری مهتاب انارکی، عکاس و طبیعت گرد

مهتاب انارکی عکاس و طبیعت گردی که بیش از ۱۰ سال به تمام استان‌های ایران و اکثر شهر‌های مهم سفرکرده است. عکاسی که طبیعت رو همیشه دوست داشته و به آن عشق ورزیده است. مهتاب علاقمند به نمایش و معرفی نقاط بکر و خاص ایران زمین به سایر هموطنان و همه علاقمندان در سراسر جهان بوده است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۱    ۲۳:۲۴