````

سفرنامه - باجهانگردان - کوله پشتی

کوله پشتی

خاطرات دریا در اولین سفر دریایی من
سفرنامه، با جهانگران، کوله پشتی

خاطرات دریا در اولین سفر دریایی من

سفر دریایی و زندگی با دریانوردها بر روی کشتی، تازگی های به همراه دارد که خاطرات خوبی به همراه دارد. در این مطلب، سفرنامه ای ست نوشته شده در باره اولین تجربه سفر با کشتی و بازدید از دیدنیهای گوناگون در سواحل و بنادر خلیج فارس. کوله پشتی شمارا به خواندن این سفرنامه دعوت می نماید
۱۳۹۷/۱۲/۲۲    ۲۳:۳۰