````

سفر به اسپانیا - راهنمای سفر به اروپا - کوله پشتی

کوله پشتی

سفر به اسپانیا ، راهنمای سفر به ، کوله پشتی

اسپانیا، باید و نبایدهای سفر به اسپانیا

اسپانیا، باید و نبایدهای سفر به اسپانیا: اسپانیا کشوری جذاب و فوق العاده برای بازدید است. مردمان اسپانیا بسیار وطن پرست هستند و نسبت به میراث خود غرور خاصی دارند. پس بسیار مهم است که آداب و رسوم خاص مردمان این کشور را بدانید و در سفر عین رعایت کردن آنها،احترام هم بگذارید.
۱۳۹۵/۰۸/۱۹    ۰۸:۱۳