اخبار بین الملل:
درشرایطی که دبی برای تحقق اهداف 2020 خود به 227 هتل جدید نیاز دارد، قیمت زمین، نیروی کار و کندی بازگشت سرمایه به چالش جدی در تحقق این هدف مبدل شده است.
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۵ - ۱۹ آذر ۱۳۹۳ - 2014 December 10
با توجه به چشم انداز دبی برای جذب 20 میلیون گردشگر تا 2020 ، این هدف تنها در صورتی محقق می‌شود که روند رشد افزایش یافته و یا نرخ رشد کنونی ادامه یابد.


هم اکنون در امارات بیش از 56 هتل دردست احداث و یا درمراحل پایانی طرح است. این به معنی نیاز امارات به 227 هتل اضافه دیگربرای تامین خدمات مورد نیاز با بازار تقاضا تا سال 2020 است. زیرا اگر چرخه توسعه هتل‌ها حدود 36 تا 48 ماه درنظر گرفته شود، هنوز 227 هتل دیگر باقی می‌ماند که تا پیش از 2017 باید تکمیل شود تا در سال 2020 به بهره برداری برسد.

این درحالی است که دبی طبق شواهد هشت سال‌ گذشته توانسته است به طور میانگین 14 هتل در هر سال بسازد وحداکثر تا 26 هتل در یک تقویم سالانه به مرحله بهره برداری برساند.


حال اگر بخواهد به اهداف تعیین شده در سال 2020 برسد، این دستاورد بسیار قابل توجه بازهم باید افزایش یابد و دست کم ظرف سه سال آینده، به دوبرابر میزان کنونی یعنی 60 هتل درهر سال افزایش یابد که این رقم احتمالا یک چالش و مشکل جدی برای امارات خواهد بود.

چالش‌های دیگر همانند تاثیربازار تقاضا در مصالح ساختمانی و نیز نیروی کار و سرمایه گذاری است که احتمالا سبب افزایش بیشترهزینه تمام شده خواهد شد، افزایش تقاضا برای دستیابی به موقعیت های ساختمانی بهتر نیز سبب افزایش قیمت زمین درنتیجه کاهش بازگشت سرمایه می‌شود که خود چالش مهم دیگری برسر مقامات امارات در تحقق اهداف گردشگری تا 2020 است.

منبع: میراث فرهنگی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: